Index

Fałszyzm
Komunizm
Leninizm

10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Związku Radzieckiego
Redakcja czasopisma Acta Physica Polonica, Polskie Towarzystwo Fizyczne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Biblioteka Narodowa
Biuro Rachunkowe Kompleks, Zielona Góra
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Centralne Archiwum Wojskowe
Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury
Chór Armii Czerwonej
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze
Dyrektor Szkoły Podstawowej przy ul. Truskawkowej w Zielonej Górze
Dziekan Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Instytut Pamięci Narodowej
Kierownik Sekcji Pianistycznej, PSM w Zielonej Górze
Minister Kultury
Minister Nauki
Minister Obrony
Minister Zdrowia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi
NKWD
Organizacja Rodzin Wojskowych
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze
Parlament Europejski
PAX, Stowarzyszenie
Poczta Polska
Polish Studies Association
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Polish Oil Mining and Gas Extraction S.A.)
Premier
Prezydent
Prodziekan Wydziału Fizyki UAM
Prokurator Generalny
Prorektor UAM
Rada Rodziców
Rada Wydziału Fizyki UAM
Rektor UAM
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja pianistyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra
Sejm
Senat UAM
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Medycyny Pracy
Solidarność, Związek Zawodowy
Szkoła Podstawowa przy ul. Truskawkowej w Zielonej Górze
Techem, Poznań
Trinity College, University of Cambridge
Ulica Armii Czerwonej
University of Florida, Gainesville, USA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Umiwersytet Zielonogórski
Wikipedia
Wizytator, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań
Wydział Fizyki UAM
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych w Poznaniu
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego

Amsterdam
Brasław
Brześć
Buczany
Cambridge, Wielka Brytania
Gainesville, Florida, USA
Gienuża
Griazowiec
Katyń
Kętrzyn (Rastenburg)
Kozielsk
Krejwańce
Krynica
Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder)
Oszmiana
Poznań
Warszawa
Wrocław
Widze
Wilno
Zielona Góra

Osman Achmatowicz Jr.
Anne Applebaum
Hannah Arendt
Józef Barnaś
Irena Borkowska (Ostrowska)
Bolesław Borkowski
Zbigniew Brzeziński
Zdzisław Bujanowski, Ministerstwo Kultury, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
Bernard Czajka, prawnik CEA
Joanna Czernicka
Norman Davies
Alexander Dolgun
Włodzisław Duch
Andrzej Duda
Józef Franczak
Tomasz Gajewski
Zbigniew Gawryś
Krzysztof Gibasiewicz
Witold Giriat
Piotr Gliński
Aleksander Głuchowski
Witold Gołdyński
Jarosław Gowin
Honorata Górna
Krzysztof Grygiel
Iwona Grzegorzewska
Ewa Grzesiak
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Paweł Jankowski
Jan Paweł II
Wiktor Jędrzejec
Stefan Jurga
Jarosław Kaczyński
Siergiej Karaganow
Krystyna Karcz
Jan Klamut
Piotr Klamut
Wacław Kłaput
Lena Kolarska-Bobińska
Bronisław Komorowski
Ewa Kopacz
Lesław Kopeć, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Andrzej Koper
Ryszard Kosowicz, administrator wspólnoty mieszkaniowej
Leon Kowalewski
Barbara Kudrycka
Maria Kuna
Renata Lato
Marzenna Ledzion-Markowska
Rafael Lemkin
Andrzej Lesicki
Adam Lipowski
Małgorzata Łukasiewicz
Antoni Macierewicz
Józef Mackiewicz
Stanisław Mackiewicz
Cezary Madryas
Rufin Makarewicz
Małgorzata Małaczyńska (Szumska)
Bronisław Marciniak
Jarosław Michałowski
Roman Micnas
Bogusław Mróz
Sławomir Mundry
Grzegorz Musiał
Ryszard Naskręcki
Klemens Ostrowski
Katarzyna Panek
Roman Pilecki
Jarosław Pyzik
Konstanty Radziwiłł
Olga Rusina
Maciej Ryngier
Carlos Sa de Melo
Paweł Sawicki
Anna Schmidt
Karol Schmidt
Andrzej Seremet
Radosław Sikorski
Maria Alicja Skwarczyńska, żona Jerzego Skwarczyńskiego
Jerzy Skwarczyński, oficer-funkcjonariusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Sarbina Sobkowska
Danuta Sowa, prawnik Centrum Edukacji Artystycznej
J. V. Stalin
Małgorzata Sylwanowicz
Beata Szydło
Ryszard Tadeusiewicz
Bożena Telec
Marek Thomas
Piotr Tomczak
Ewa Tuchowska
Donald Tusk
Krzysztof Woźniak
Antoni Wójcik
Maria Zapotoczna
Roman Zawodny
Bogdan Zdrojewski
Zbigniew Ziobro