Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Budynek ABW w Zielonej Górze
Siedziba Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ul. Chopina w Zielonej Górze

 

 

https://lsborkowski.com/pol/amsterdam-wieczorem-11-sierpnia-2008/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-25-kwietnia-2016/