Bronisław Komorowski

Organizacja Rodzin Wojskowych. Bibliografia 1988

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 14 Października 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to the President of Poland 14 October 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Grudnia 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 December 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Przemoc Zorganizowana w Polsce 22 Maja 2013

https://lsborkowski.com/pol/killing-the-soul-22-may-2013/

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

Citizenship De Jure and Citizenship De Facto 8 July 2014

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016