Antoni Macierewicz

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-s-borkowskiego-do-ministra-obrony-11-kwietnia-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-25-kwietnia-2016/