Sarbina Sobkowska

Sarbina Sobkowska psycholog
Psycholog Sarbina Sobkowska

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 4 Listopada 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 4 November 2015

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 13 Listopada 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 13 November 2015

Psycholog Sarbina Sobkowska Popełniła Przestępstwo 16 Listopada 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

Letter of Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland 16 December 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

List M. Głuchowskiej i L. S. Borkowskiego do Prezydenta, Premiera i Członków Rządu 5 Maja 2019

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski’s Letter to the European Parliament 13 May 2019