Texts

1948

1963

1974

European Convention on Human Rights 1950

Kodeks Pracy 1974

Erich Mielke, Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange, Ministerium fur Staatsicherheit, Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1976

Organizacja Rodzin Wojskowych; wychowanie w komunistycznej rodzinie wojskowej; bibliografia 1988

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Konstytucja Polski 1997