Senat UAM

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016