University of Florida, Gainesville, USA

https://lsborkowski.com/pol/dr-hab-lech-borkowski/

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość 11 Października 2012

https://lsborkowski.com/pol/letter-lech-s-borkowski-to-the-eu-commissioner-justice-fundamental-rights-citizenship-6-june-2013/

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

https://lsborkowski.com/pol/camp-poland-lech-borkowskis-letter-to-prime-minister-president-and-other-persons-25-february-2014/

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

https://lsborkowski.com/pol/citizenship-de-jure-citizenship-de-facto-8-july-2014/

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski’s Letter to the US Ambassador to Poland

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the British Ambassador in Poland 2 April 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

Persecution for Political Reasons in Poland

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

EC President’s Fake Biography