University of Florida, Gainesville, USA

Dr hab. Lech Borkowski

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość 11 Października 2012

Letter From Lech S. Borkowski to the EU Commissioner for Justice Fundamental Rights and Citizenship

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

Camp Poland – Lech Borkowski’s Letter to Prime Minister, President, and Other Persons 25 February 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

Citizenship De Jure and Citizenship De Facto 8 July 2014

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

Letter From Lech S. Borkowski to Adam Mickiewicz University Rector 30 September 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski’s Letter to the US Ambassador to Poland

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the British Ambassador in Poland 2 April 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

Persecution for Political Reasons in Poland

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

EC President’s Fake Biography