Bronisław Marciniak

Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2008-2016; Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2008-2016; Bronislaw Marciniak president of the Adam Mickiewicz University in Poznan Poland 2008 to 2016; participated in organized criminal activities against Lech S Borkowski, PhD habil.
Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2008-2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 24 Stycznia 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

Citizenship De Jure and Citizenship De Facto 8 July 2014

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

Letter From Lech S. Borkowski to Adam Mickiewicz University Rector 30 September 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016