Bronisław Marciniak

Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2008-2016; Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2008-2016; Bronislaw Marciniak president of the Adam Mickiewicz University in Poznan Poland 2008 to 2016; participated in organized criminal activities against Lech S Borkowski, PhD habil.
Bronisław Marciniak rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2008-2016

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-3-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-10-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-24-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-8-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-9-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-10-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/citizenship-de-jure-citizenship-de-facto-8-july-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-premiera-12-sierpnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-poznaniu-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-marca-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/