Techem, Poznań

https://lsborkowski.com/pol/zawyzone-koszty-ogrzewania-mieszkania-2007-2008/