Techem, Poznań

Zawyżone Koszty Ogrzewania Mieszkania 2007-2008