Poczta Polska

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Rejonu Poczty Polskiej 23 Stycznia 2012