Poczta Polska

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-dyrektora-rejonu-poczty-polskiej-23-stycznia-2012/