Stanisław Mackiewicz

Literature

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister 14 November 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Dezinformuj i Karz 1 Lutego 2014

Disinform and Punish 1 February 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

Citizenship De Jure and Citizenship De Facto 8 July 2014

Egzaminy Szkolne i Falsyfikacja Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

Działania Ludobójcze w Polsce 19 Lipca 2015

Genocidal Activities in Poland 19 July 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

Destruction of Heritage