Witold Gołdyński

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 9 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016