Cezary Madryas

https://lsborkowski.com/pol/wniosek-do-rektora-politechniki-wroclawskiej-o-wydanie-karty-przebiegu-studiow-18-maja-2018/