J. V. Stalin

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Kłamstwo Założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska 4 Maja 2015

Logika Ludobójstwa 15 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

Zielona Góra 21 Grudnia 2015

Letter From Lech S. Borkowski 6 June 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Literature