Dziekan Wydziału Fizyki UAM

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-29-wrzesnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-6-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-26-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-21-listopada-2011/