Dziekan Wydziału Fizyki UAM

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011