Minister Kultury

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

List Lecha Borkowskiego do Premiera 20 Kwietnia 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 5 Października 2012

Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 14 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Próba Zamordowania Człowieka w Szkole Artystycznej

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Lecha Borkowskiego do Organizatora Występów Chóru Armii Czerwonej w Polsce 13 Września 2014

Działania Ludobójcze w Obozie Koncentracyjnym Polska

Mord Społeczny w Obozie Koncentracyjnym Polska 7 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych