Lena Kolarska-Bobińska

Lena Kolarska-Bobińska minister nauki i szkolnictwa wyższego 2015 tv; Lena Kolarska-Bobinska minister of science and higher education in Poland 2015 tv
Lena Kolarska-Bobińska minister nauki i szkolnictwa wyższego 2015

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-premiera-12-sierpnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-premiera-6-pazdziernika-2015/