Ewa Tuchowska

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 9 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012