Prokuratura

Budynek Prokuratury w Zielonej Górze.
Budynek Prokuratury w Zielonej Górze.

Zawiadomienia skierowane przez Małgorzatę Głuchowską i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego o zorganizowanych działaniach przestępczych:

Małgorzata Głuchowska, 16 grudnia 2015

Małgorzata Głuchowska, 16 stycznia 2016

Małgorzata Głuchowska, 28 stycznia 2016

Małgorzata Głuchowska, 8 lutego 2016

Lech Borkowski, 19 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska, 19 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska, 25 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska, 26 lutego 2016

Lech Borkowski, 2 marca 2016

Małgorzata Głuchowska, 21 marca 2016

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski, 25 kwietnia 2016

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski, 10 maja 2016

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski, 3 stycznia 2017 do Premiera i Prokuratora Generalnego

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski, 4 czerwca 2017, do Premiera i Prokuratora Generalnego

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski, 10 grudnia 2017, do Premiera. Premier jest zwierzchnikiem Ministra Sprawiedliwości pełniącego jednocześnie funkcję Prokuratora Generalnego

Reakcja Policji i Prokuratury

12 stycznia 2016, Komisariat Policji nr 1 w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 8a

Wezwanie Małgorzaty Głuchowskiej na 21 stycznia 2016 na godz. 13:30 do pokoju 116. W adresie odbiorcy brak kodu pocztowego.

21 stycznia 2016, Komisariat Policji nr 1 w Zielonej Górze

Wezwanie Małgorzaty Głuchowskiej na 29 stycznia 2016 na godz. 11:00 do pokoju 116.

Pismo z datą 21 stycznia 2016, Miejska Komenda Policji w Zielonej Górze

Wezwanie Małgorzaty Głuchowskiej na 28 stycznia 2016  na godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 40 pokój nr 219. Wezwanie zostało dostarczone dopiero 2 lutego 2016. W związku z tym nie można być pewnym, że data wystawienia pisma jest zgodna z prawdą. W adresie odbiorcy brak kodu pocztowego.

29 stycznia 2016, Komisariat Policji nr 1 w Zielonej Górze

Wezwanie Małgorzaty Głuchowskiej na 5 lutego 2016 na godz. 11:00 do pokoju 116.

3 lutego 2016, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 40

Wezwanie na 10 lutego 2016 na godz. 9:00 do pokoju 208.

5 lutego 2016, Komisariat Policji nr 2 w Zielonej Górze

Brak adresu nadawcy.

W piśmie znajduje się stopień, imię i nazwisko policjanta: asp. sztab. Izabela Mierzwiak. Podpis nieczytelny.

15 lutego 2016

8 kwietnia 2016, Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze informuje, że postanowieniem z dnia 5.04.2016r, prokurator nie przychylił się do Pani zażalenia na postanowienie Komisariatu I Policji w Zielonej Górze KPI-55/16 z dnia 12.02.2016r. o odmowie wszczęcia dochodzenia i przekazał je wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze celem rozstrzygnięcia .

Pod pismem brak jest podpisu prokuratora. Zamiast tego jest “na zarządzenie prokuratora” i pieczątka i podpis kobiety pełniącej funkcję starszego referenta.

12 kwietnia 2016, Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze

“[…] po zapoznaniu się z materiałami postępowania sprawdzającego sygn. PR I Ds. 507.2016 w sprawie przekroczenia w dniach 23 stycznia 2012 roku oraz 8 lutego 2012 roku w Zielonej Górze uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze poprzez prowadzenie przez nich rozmów telefonicznych w trakcie czynności procesowych, kierowanie sugerujących wypowiedzi wobec przesłuchiwanych osób oraz przerywanie świadkom wypowiedzi, a nadto przedstawienie nieprawdziwych okoliczności w treści postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 22 lutego 2012 roku wydanego w sprawie sygn. 2 Ds. 47/12, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 305 § 1, 3 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

p o s t a n o w i ł :

odmówić wszczęcia śledztwa w przytoczonej wyżej sprawie wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa.”

21 czerwca 2016

Oryginalna pisownia jest zachowana

Zielona Góra, dnia21 czerwca 2016 r.

Pani
Głuchowska Małgorzata
[…]

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu śledztwa

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Panią, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 17 czerwca 2016 r. wszczęte zostało śledztwo pod sygnaturą PR 1 Ds 286.2016 w sprawie niedopełnienia w listopadzie 2015r. w Zielonej Górze obowiązków przez funkcjonariusza publicznego-lekarza Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze poprzez zaniechanie wystawienia orzeczenia lekarskiego w przedmiocie określenia stanu zdrowia Małgorzaty Głuchowskiej i jej zdolności do pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze, tJ. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Zawiadomienia skierowane przez nas do Prokuratora Generalnego, z których pierwsze zostało sformułowane w liście Małgorzaty Głuchowskiej z 16 grudnia 2015, dotyczyły zorganizowanych działań przestępczych. Funkcjonariusze Prokuratury popełnili zatem fałszerstwo w przytoczonym wyżej określeniu przedmiotu “śledztwa”. W piśmie brak jest nazwiska prokuratora. W pierwszym zdaniu użyte jest sformułowanie, że to “Sekretariat Prokuratury zawiadamia” o postanowieniu Prokuratora Rejonowego, a sam prokurator pozostaje anonimowy.

W piśmie brak jest informacji, kiedy złożone zostały zawiadomienia o zorganizowanych działaniach przestępczych. Brak tej informacji również należy uznać za fałszerstwo.

W adresie odbiorcy umieszczony został nieprawidłowy kod pocztowy.

Pismo jest podpisane przez starszego referenta, nie przez prokuratora.

20 lipca 2016

16 grudnia 2016

6 marca 2017

18 sierpnia 2017