Politechnika Wrocławska

Budynek główny Politechniki Wrocławskiej
Budynek główny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska, wejście do budynku głównego
Politechnika Wrocławska, wejście do budynku głównego

Dr hab. Lech Borkowski

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018