Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi

https://lsborkowski.com/pol/list-z-minska-27-listopada-1996/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/