Solidarność, Związek Zawodowy

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

Przemoc Zorganizowana w Polsce 22 Maja 2013

Umysł Krytyczny i Lekcja Kopernikańska

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Solidarnie po Stronie Fałszyzmu 13 Grudnia 2014

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014

Wiadomość SMS 27 Października 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017