Zielona Góra

Małgorzata Głuchowska

Małgorzata Głuchowska

Małgorzata Głuchowska, M.A.

Akt Mianowania Małgorzaty Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Provocation Against Małgorzata Głuchowska 30 June 1997

Karta Informacyjna 4 marca 1999. Dowód Przestępstwa

Hospital Information Record 4 March 1999. Criminal Evidence

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

Provocation Against Małgorzata Głuchowska 1999

Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Amsterdam Wieczorem 11 Sierpnia 2008

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Karta Oceny Pracy Małgorzaty Głuchowskiej 9 Czerwca 2011

Małgorzata Głuchowska Awans na Nauczyciela Dyplomowanego 16 Czerwca 2011

Ponowne Mianowanie Małgorzaty Głuchowskiej na Kierownika Sekcji Pianistycznej w PSM w Zielonej Górze 22 Sierpnia 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 14 Września 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Protokoły Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze Wrzesień – Grudzień 2011

Nagroda Dyrektora Szkoły dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 7 Listopada 2011

Relacja Honoraty Górnej ze spotkania sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze 18 listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prawnika Centrum Edukacji Artystycznej 4 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 9 Stycznia 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

Program Koncertu Młodych Pianistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Stycznia 2012

Wiadomość Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Ministerstwa Kultury 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Rejonu Poczty Polskiej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 9 Lutego 2012

Pismo Dyrektor Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 28 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Egzaminy Szkolne i Falsyfikacja Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister 8 September 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość 11 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 14 Października 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to the President of Poland 14 October 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister 14 November 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu 2 Grudnia 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Parliamentary Committee of Social Policy and Family 2 December 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Grudnia 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 December 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Przemoc Zorganizowana w Polsce 22 Maja 2013

Killing the Soul 22 May 2013

Letter From Lech S. Borkowski to the EU Commissioner for Justice Fundamental Rights and Citizenship

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Chór Armii Czerwonej 10 Marca 2014

Red Army Choir Zielona Góra 10 March 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 8 Maja 2014

Tortury Psychologiczne w Obozie Koncentracyjnym Polska 26 Maja 2014

Psychological Torture in Concentration Camp Poland 26 May 2014

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Killing the Memory 1 June 2014

Kontrola Totalitarna w Obozie Koncentracyjnym Polska 8 Czerwca 2014

List Lecha Borkowskiego do Organizatora Występów Chóru Armii Czerwonej w Polsce 13 Września 2014

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego 8 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej 9 Października 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 20 Października 2014

Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

Centralne Archiwum Wojskowe 31 Października 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015

Podsumowanie Pracy Uczniów Małgorzata Głuchowska 19 Maja 2015

Działania Ludobójcze w Obozie Koncentracyjnym Polska

List Małgorzaty Głuchowskiej do Kierownik Sekcji Pianistycznej 28 Maja 2015

Mord Społeczny w Obozie Koncentracyjnym Polska 7 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 10 Czerwca 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Czerwca 2015

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 25 Czerwca 2015

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 26 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

Działania Ludobójcze w Polsce 19 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Wiadomość SMS 27 Października 2015

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 4 Listopada 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 4 November 2015

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 13 Listopada 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 13 November 2015

Psycholog Sarbina Sobkowska Popełniła Przestępstwo 16 Listopada 2015

Pismo z Podpisem Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze

Dokumenty Spreparowane Przez Funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze Listopad – Grudzień 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

Komunikat 33 14 Grudnia 2015

Release 33, 14 December 2015

Using Occupational Medical Service to Violate Civic and Human Rights in Poland

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

Letter of Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland 16 December 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 17 Grudnia 2015

Wyrzucenie Małgorzaty Głuchowskiej z Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze 31 Grudnia 2015

Komunikat 34. Zorganizowane Działania Przestępcze Przeciwko Rodzinie 6 Stycznia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

Letter From Malgorzata Gluchowska to Prosecutor General 28 January 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji 10 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

Letter From Lech S. Borkowski to Prosecutor General 19 February 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 26 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 2 Marca 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski’s Letter to the US Ambassador to Poland

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the British Ambassador in Poland 2 April 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016

Lech S. Borkowski’s Letter of 13 June 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski’s Letter to the European Parliament 13 May 2019

Pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 6 Marca 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

List M. Głuchowskiej i L. S. Borkowskiego do Prezydenta, Premiera i Członków Rządu 5 Maja 2019