Andrzej Koper

https://lsborkowski.com/pol/zawyzone-koszty-ogrzewania-mieszkania-2007-2008/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/