Jan Paweł II

Zespół Pieśni i Tańca MSW Rosji u Papieża w Watykanie w 2004

Russian Ministry of Interior Choir and Dance Ensemble in the Vatican 2004

Przemoc Zorganizowana w Polsce 22 Maja 2013

Zawiadomienie Dziekanatu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 17 Października 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

NKWD w Watykanie

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016