Rafael Lemkin

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-17-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/dzialania-ludobojcze-w-polsce-19-lipca-2015/