Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zielonej Górze

Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000

Nagroda Dyrektora Szkoły dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 7 Listopada 2011