Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zielonej Górze

https://lsborkowski.com/pol/falszerstwo-dyrektor-psm-zg-2000/

https://lsborkowski.com/pol/nagroda-dyrektora-szkoly-dla-malgorzaty-gluchowskiej-14-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektor-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-7-listopada-2011/