Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
INTiBS PAN we Wrocławiu; wejście główne

 

 

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-prorektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-czerwca-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/

Odsyłacze zewnętrzne:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

Polska Akademia Nauk