Piotr Tomczak

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016