Akademia Muzyczna w Poznaniu

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-30-czerwca-1997/

https://lsborkowski.com/pol/protokol-zeznania-malgorzaty-gluchowskiej-zlozonego-w-komendzie-miejskiej-policji-10-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego/

https://lsborkowski.com/pol/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego-mg-czerwiec-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-1-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektor-szkoly-muzycznej-24-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/

Małgorzata Głuchowska CV