Akademia Muzyczna w Poznaniu

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

Małgorzata Głuchowska Awans na Nauczyciela Dyplomowanego 16 Czerwca 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Małgorzata Głuchowska