Uniwersytet w Poznaniu

Dr hab. Lech Borkowski

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Provocation Against Małgorzata Głuchowska 30 June 1997

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 13 Grudnia 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 24 Stycznia 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Premiera 20 Kwietnia 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

Dra Hab. Lech S. Borkowski Wizyta w Rektoracie UAM 9 Kwietnia 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Redakcji Czasopisma Naukowego 25 kwietnia 2013 i Odpowiedź 7 Maja 2013

Letter From Lech S. Borkowski to the EU Commissioner for Justice Fundamental Rights and Citizenship

List Lecha Borkowskiego do Kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej 27 Czerwca 2013

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

https://lsborkowski.com/pol/active-measures-against-family-in-poland-violations-of-human-rights-and-civil-rights-24-september-2013/

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

https://lsborkowski.com/pol/citizenship-de-jure-citizenship-de-facto-8-july-2014/

Zawiadomienie Dziekanatu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 17 Października 2014

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

Działania Ludobójcze w Polsce 19 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Wyrzucenie Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego z Pracy na Uniwersytecie w Poznaniu Październik 2015

https://lsborkowski.com/pol/decision-to-expel-lech-s-borkowski-from-university-in-poznan-29-october-2015/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

https://lsborkowski.com/pol/letter-malgorzata-gluchowska-prosecutor-general-poland-16-december-2015/

Wyrzucenie Małgorzaty Głuchowskiej z Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze 31 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

Letter From Lech S. Borkowski to Prosecutor General 19 February 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

Persecution for Political Reasons in Poland

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Lech S. Borkowski’s Letter of 13 June 2016

Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

List M. Głuchowskiej i L. S. Borkowskiego do Prezydenta, Premiera i Członków Rządu 5 Maja 2019

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski’s Letter to the European Parliament 13 May 2019

Odsyłacz zewnętrzny:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu