Sławomir Mundry

Zakończenie roku szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra, 29 czerwca 2012, przemawia Sławomir Mundry, przewodniczący Rady Rodziców, obok stoi dyrektor szkoły Małgorzata Małaczyńska (Szumska)
Zakończenie roku szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra, 29 czerwca 2012, Przemawia Sławomir Mundry, przewodniczący Rady Rodziców, obok stoi dyrektor szkoły Małgorzata Małaczyńska (Szumska)

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016