Krzysztof Woźniak

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 4 Listopada 2015

Wypowiedzi Psycholog Sarbiny Sobkowskiej 13 Listopada 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

Letter of Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland 16 December 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016