Wrocław

Dr hab. Lech Borkowski

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil

Małgorzata Głuchowska

Małgorzata Głuchowska, M.A.

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

Małgorzata Głuchowska Awans na Nauczyciela Dyplomowanego 16 Czerwca 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018