Instytut Pamięci Narodowej

https://lsborkowski.com/pol/mordowanie-pamieci-1-czerwca-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dyrektora-instytutu-pamieci-narodowej-9-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-ipn-do-lecha-s-borkowskiego-28-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/centralne-archiwum-wojskowe-31-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/