Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, Department of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań. Zdjęcie wykonane 13 października 2014, autor zdjęcia Lech S. Borkowski

https://lsborkowski.com/pol/zawyzone-koszty-ogrzewania-mieszkania-2007-2008/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-prorektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-czerwca-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prodziekana-wydzialu-fizyki-uam-14-czerwca-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-29-wrzesnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-6-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-26-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-3-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-10-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-21-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-13-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-24-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-8-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-premiera-20-kwietnia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uam-poznaniu-25-maja-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-9-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-10-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-sejmowej-komisji-edukacji-nauki-mlodziezy-11-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-minister-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-14-lutego-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-redakcji-czasopisma-naukowego-25-kwietnia-2013-i-odpowiedz-7-maja-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-kierownika-zakladu-fizyki-kwantowej-27-czerwca-2013/

https://lsborkowski.com/pol/przedsiewziecia-aktywne-przeciwko-rodzinie-w-polsce-lamanie-praw-czlowieka-i-praw-obywatelskich-24-wrzesnia-2013/

https://lsborkowski.com/pol/camp-poland-list-lecha-borkowskiego-do-premiera-prezydenta-i-innych-osob-25-lutego-2014/

https://lsborkowski.com/pol/camp-poland-lech-borkowskis-letter-to-prime-minister-president-and-other-persons-25-february-2014/

https://lsborkowski.com/pol/obywatelstwo-de-jure-i-obywatelstwo-de-facto-8-lipca-2014/

https://lsborkowski.com/pol/zawiadomienie-dziekanatu-wydzialu-fizyki-uam-17-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/trzy-pokolenia-przesladowan-komunistycznych-8-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-premiera-12-sierpnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-poznaniu-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-premiera-6-pazdziernika-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-marca-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-25-kwietnia-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/

https://lsborkowski.com/pol/zorganizowana-przemoc-spoleczna-6-listopada-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/