Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, Department of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań. Zdjęcie wykonane 13 października 2014, autor zdjęcia Lech S. Borkowski

Zawyżone Koszty Ogrzewania Mieszkania 2007-2008

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prodziekana Wydziału Fizyki UAM 14 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 13 Grudnia 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 24 Stycznia 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Premiera 20 Kwietnia 2012

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora UAM w Poznaniu 25 Maja 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Redakcji Czasopisma Naukowego 25 kwietnia 2013 i Odpowiedź 7 Maja 2013

List Lecha Borkowskiego do Kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej 27 Czerwca 2013

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

Camp Poland – Lech Borkowski’s Letter to Prime Minister, President, and Other Persons 25 February 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

Zawiadomienie Dziekanatu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 17 Października 2014

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017