Centrum Edukacji Artystycznej

Instytucja podlegająca ministrowi kultury, powołana rozporządzeniem ministra A. Sicińskiego z 26 maja 1992, Dziennik Ustaw 47, poz. 210.

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowska-awans-na-nauczyciela-dyplomowanego/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Lubuskim 14 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

Informacja Małgorzaty Głuchowskiej dla Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Pismo Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prawnika Centrum Edukacji Artystycznej 4 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012