Sekcja pianistyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra

Sekcja pianistyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 3 listopada 2011, Agnieszka Krzyśków, Karol Schmidt, Anna Sierżan, Ludmiła Pawłowska, Małgorzata Głuchowska, Małgorzata Łukasiewicz, Natalia Stepaniuk, Honorata Górna, Justyna Grondys, Danuta Ługowska, Iwona Ochniowska, Maria Kuna
Sekcja pianistyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 3 listopada 2011, Agnieszka Krzyśków, Karol Schmidt, Anna Sierżan, Ludmiła Pawłowska, Małgorzata Głuchowska, Małgorzata Łukasiewicz, Natalia Stepaniuk, Honorata Górna, Justyna Grondys (córka Krystyny Karcz, wizytator CEA Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim), Danuta Ługowska, Iwona Ochniowska, Maria Kuna