Katyń

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska-letter-president-13-feb-2013/

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

https://lsborkowski.com/pol/active-measures-against-family-in-poland-violations-of-human-rights-and-civil-rights-24-september-2013/

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

https://lsborkowski.com/pol/killing-the-memory-1-june-2014/

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Kłamstwo Założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska 4 Maja 2015

Logika Ludobójstwa 15 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

Zespół Pieśni i Tańca MSW Rosji u Papieża w Watykanie w 2004

https://lsborkowski.com/pol/russian-ministry-of-interior-choir-and-dance-ensemble-in-the-vatican-2004/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

NKWD w Watykanie

NKVD in The Vatican