Katyń

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Killing the Memory 1 June 2014

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Kłamstwo Założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska 4 Maja 2015

Logika Ludobójstwa 15 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

Zespół Pieśni i Tańca MSW Rosji u Papieża w Watykanie w 2004

Russian Ministry of Interior Choir and Dance Ensemble in the Vatican 2004

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

NKWD w Watykanie

NKVD in The Vatican