Kierownik Sekcji Pianistycznej

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska/

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-1999/

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

https://lsborkowski.com/pol/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego/

https://lsborkowski.com/pol/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego-mg-czerwiec-2011/

https://lsborkowski.com/pol/ponowne-mianowanie-malgorzaty-gluchowskiej-na-kierownika-sekcji-pianistycznej-w-psm-w-zielonej-gorze-22-sierpnia-2011/

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 14 Września 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 Października 2011

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-27-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektor-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-7-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/nagana-dyrektora-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-29-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-5-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-ministra-kultury-5-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-7-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/sekwencja-zdarzen-przekazana-glownemu-wizytatorowi-centrum-edukacji-artystycznej-przez-malgorzate-gluchowska-8-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-glownego-wizytatora-centrum-edukacji-artystycznej-12-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-centrum-edukacji-artystycznej-regionu-lubuskiego-16-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-centrum-edukacji-artystycznej-regionu-lubuskiego-20-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prawnika-centrum-edukacji-artystycznej-4-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektor-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-9-stycznia-2012/

Wiadomość Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Ministerstwa Kultury 12 Stycznia 2012

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-16-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-23-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-1-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prokuratora-14-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-17-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektor-szkoly-muzycznej-24-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-departamentu-szkolnictwa-artystycznego-i-edukacji-kulturalnej-ministerstwa-kultury-28-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-departamentu-szkolnictwa-artystycznego-ministerstwa-kultury-5-marca-2012/

https://lsborkowski.com/pol/zwolnienie-malgorzaty-gluchowskiej-ze-stanowiska-kierownika-sekcji-pianistycznej-8-marca-2012/

https://lsborkowski.com/pol/oswiadczenie-malgorzaty-gluchowskiej-12-marca-2012/

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-departamentu-szkolnictwa-artystycznego-edukacji-kulturalnej-7-wrzesnia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-8-wrzesnia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-ministra-kultury-5-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-14-listopada-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prezydenta-polski-13-lutego-2013/

https://lsborkowski.com/pol/przemoc-zorganizowana-w-polsce-22-maja-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-kierownik-sekcji-pianistycznej-28-maja-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-25-czerwca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektor-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-1-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/nie-ma-litosci-w-kraju-milosierdzia-1-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/trzy-pokolenia-przesladowan-komunistycznych-8-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-17-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-24-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-2-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-26-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/oswiadczenie-malgorzaty-gluchowskiej-przekazane-policji-w-zielonej-gorze-5-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/oswiadczenie-malgorzaty-gluchowskiej-przekazane-policji-w-zielonej-gorze-8-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/protokol-zeznania-malgorzaty-gluchowskiej-zlozonego-w-komendzie-miejskiej-policji-10-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-premiera-4-czerwca-2017/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/

Hospitacje i Wizytacje, Kontrola Dziennika

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Egzaminy Szkolne i Falsyfikacja Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

https://lsborkowski.com/pol/udzial-glownego-wizytatora-ministerstwa-kultury-w-zorganizowanych-dzialaniach-przestepczych/