Organizacja Rodzin Wojskowych. Bibliografia 1988

Wychowanie w Rodzinie Wojskowej. Rola i Zadania Organizacji Rodzin Wojskowych

Materiały bibliograficzne

Warszawa 1988

Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk. Zbigniewa Załuskiego

132/88

Organizacja Rodzin Wojskowych; Spis bibliografii poświęconej wychowaniu w komunistycznej rodzinie wojskowej 1988
Organizacja Rodzin Wojskowych; Spis bibliografii poświęconej wychowaniu w komunistycznej rodzinie wojskowej 1988

Broszura zawiera spis bibliografii poświęconej

[…] rozwojowi pracy ideowo-społecznej i kulturalno-oświatowej wśród środowiska wojskowego, a w pierwszym rzędzie wojskowych sił zbrojnych PRL.

Do kształtowania i wychowania rodziny wojskowej powołana została Organizacja Rodzin Wojskowych. Została ona ustanowiona rozkazem nr 27 Ministra Obrony Narodowej z 18 lipca 1959.

Spis publikacji obejmujący lata od 1959 do 1987 zawiera kilkaset pozycji ponad 400 autorów.

Wśród autorów znajduje się Jadwiga Komorowska, matka Bronisława Komorowskiego:

47. Przemiany rodziny polskiej. Pod redakcją Jadwigi Komorowskiej. Przedmowa Jan Szczepański. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975, 448 stron

191. Jadwiga Komorowska, Między rodziną a wojskiem. Badania społeczne w wojsku, Studia i Materiały, nr 3, strony 3-16, 1972. Dotyczy wpływu rodziny na przyszłych żołnierzy.

Zarówno rodzina Bronisława Komorowskiego, niedawnego prezydenta, jak i on sam wiernie pełnili komunistyczną służbę.

W tym samym spisie:

545. Wojciech Jaruzelski, Do członków Organizacji Rodzin Wojskowych! Żołnierz Wolności, nr 300, strona 1, 1964

Z Doświadczeń Naszej Pracy 1965, nr 1, strony 1-3

Z okazji upowszechniania problematyki IV Zjazdu PZPR i udziału w obchodach XX-lecia PRL.

Jaruzelski był w latach 1960-65 szefem Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego, czyli głównym oficerem politycznym.

Wychowanie w Rodzinie Wojskowej. Okładka
Wychowanie w Rodzinie Wojskowej. Strona tytułowa
Wychowanie w Rodzinie Wojskowej. Pieczątka biblioteki jednostki wojskowej
Wychowanie w Rodzinie Wojskowej 1988. Spis treści
Wychowanie w Rodzinie Wojskowej 1988. Spis treści c.d.
Wychowanie w Rodzinie Wojskowej 1988. Wstęp