Józef Franczak

Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954

Pamięć Narodu

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego 8 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej 9 Października 2014

Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016