Kozielsk

List Lecha Borkowskiego do Premiera 20 Kwietnia 2012

Letter from Dr Hab Lech S. Borkowski to Donald Tusk, Prime Minister of Poland 20 April 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister 14 November 2012

Letter From Lech S. Borkowski to the EU Commissioner for Justice Fundamental Rights and Citizenship

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Killing the Memory 1 June 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017