Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Zawyżone Koszty Ogrzewania Mieszkania 2007-2008

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora UAM w Poznaniu 25 Maja 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016