Warszawa

Małgorzata Głuchowska CV

Organizacja Rodzin Wojskowych. Bibliografia 1988

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

Małgorzata Głuchowska Awans na Nauczyciela Dyplomowanego 16 Czerwca 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Wiadomość Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Ministerstwa Kultury 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 28 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowskas-letter-to-prime-minister-8-september-2012/

Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 5 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 14 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowskas-letter-to-prime-minister-14-november-2012/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Grudnia 2012

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowskas-letter-to-president-of-poland-13-december-2012/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska-letter-president-13-feb-2013/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Redakcji Czasopisma Naukowego 25 kwietnia 2013 i Odpowiedź 7 Maja 2013

Próba Zamordowania Człowieka w Szkole Artystycznej

https://lsborkowski.com/pol/camp-poland-lech-borkowskis-letter-to-prime-minister-president-and-other-persons-25-february-2014/

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego 8 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej 9 Października 2014

Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

Centralne Archiwum Wojskowe 31 Października 2014

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

https://lsborkowski.com/pol/letter-malgorzata-gluchowska-prosecutor-general-poland-16-december-2015/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 17 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 28 Stycznia 2016

Letter From Malgorzata Gluchowska to Prosecutor General 28 January 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 26 lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 26 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 2 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski’s Letter to the US Ambassador to Poland

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the British Ambassador in Poland 2 April 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 3 Stycznia 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017