Kętrzyn

Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954

List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017