Józef Barnaś

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-prorektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-czerwca-2011/