Józef Barnaś

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011