Marzenna Ledzion-Markowska

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-24-stycznia-2012/