Pisma funkcjonariuszy

Wiadomość Honoraty Górnej i odpowiedź Małgorzaty Głuchowskiej 21 marca 2010

Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji Lecha Borkowskiego, 15 lipca 2010

Zestaw programów nauczania, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, wrzesień 2010

Wiadomość Honoraty Górnej i odpowiedź Małgorzaty Głuchowskiej 3 kwietnia 2011

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, ponowne powierzenie Małgorzacie Głuchowskiej stanowiska kierownika sekcji pianistycznej, 22 sierpnia 2011

Krystyna Karcz, komisja kwalifikacyjna, awans Małgorzaty Głuchowskiej na stopień nauczyciela dyplomowanego, 23 sierpnia 2011

Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Małgorzacie Głuchowskiej, 23 sierpnia 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej, kierownik sekcji pianistycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 14 września 2011

Protokół Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 19 września 2011

Pismo dyrektor szkoły muzycznej w Zielonej Górze Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej) do eksperta Centrum Edukacji Artystycznej Karola Schmidta 26 września 2011

Pismo Honoraty Górnej do Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor szkoły muzycznej w Zielonej Górze 3 października 2011

Pismo Honoraty Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 października 2011

Tablica ogłoszeń sekcji pianistycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 10 października 2011

Opinia Karola Schmidta, eksperta Centrum Edukacji Artystycznej (Ministerstwa Kultury) 18 października 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Małgorzaty Głuchowskiej 21 października 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Małgorzaty Głuchowskiej 24 października 2011

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 25 października 2011

Krystyna Karcz, Zielona Góra, wizytator regionu lubuskiego w Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 26 października 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Małgorzaty Głuchowskiej 27 października 2011

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 31 października 2011

Pismo Aleksandry Budrewicz, sekretarz Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Małgorzaty Głuchowskiej 9 listopada 2011

Krystyna Karcz, Zielona Góra, wizytator regionu lubuskiego w Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 14 listopada 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Małgorzaty Głuchowskiej 14 listopada 2011

Protokół H. Górnej ze spotkania nauczycieli sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze 18 listopada 2011

Skład Rady Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, Zielona Góra, 21 listopada 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, do Rady Rodziców 22 listopada 2011

Sławomir Mundry, sekretarz Rady Rodziców, notatki ze spotkania w Państwowej Szkole Muzycznej, Zielona Góra 22 listopada 2011

Upomnienie nałożone przez Małgorzatę Małaczyńską (Szumską), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, na Małgorzatę Głuchowską 23 listopada 2011

Protokół Iwony Ochniowskiej z zebrania sekcji pianistycznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 25 listopada 2011 

Nagana nałożona przez Małgorzatę Małaczyńską (Szumską), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, na Małgorzatę Głuchowską 29 listopada 2011

Pismo wizytatora Ministerstwa Kultury Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 grudnia 2011

Sławomir Mundry, wiadomość poczty elektronicznej, Rada Rodziców, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zielona Góra, 7 grudnia 2011

Pismo Krystyny Karcz, wizytator regionu lubuskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 14 grudnia 2011, 1

Pismo Krystyny Karcz, wizytator regionu lubuskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 14 grudnia 2011, 2

Protokół Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 15 grudnia 2011

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 19 grudnia 2011

Pismo Krystyny Karcz, wizytator regionu lubuskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 22 grudnia 2011

Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, Warszawa, 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Marzenna Maksymienko 18 stycznia 2012

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 20 stycznia 2012

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 25 stycznia 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 2 lutego 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski 21 lutego 2012

Paweł Sawicki, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, odmowa wszczęcia dochodzenia 22 lutego 2012

Sławomir Mundry, zastraszanie Małgorzaty Głuchowskiej, wiadomość poczty elektronicznej dla członków Rady Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej, Zielona Góra, 29 lutego 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski 14 marca 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 19 marca 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski 26 marca 2012

Oświadczenie Anny Terentowicz, byłej przewodniczącej Rady Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze, niepodpisane, 5 kwietnia 2012

Program uroczystości z okazji jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, 14 kwietnia 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 24 kwietnia 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 6 czerwca 2012

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 26,  skierowanie Małgorzaty Głuchowskiej na badania okresowe, 10 marca 2014

Grażyna Szestakow-Wilamowska, Kancelaria Premiera, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej, 8 października 2015

Biuro rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Odmowa dostępu do protokołów posiedzeń Senatu uczelni 15 grudnia 2015

List z Ministerstwa Zdrowia 7 stycznia 2016

List z Ministerstwa Pracy 12 stycznia 2016

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich 16 marca 2016

Sędzia Adam Gepart, Sąd Rejonowy Zielona Góra, postanowienie z 29 czerwca 2016

Maria Kuna, Państwowa Szkoła Muzyczna, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, 14 września 2016

Renata Lato, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, 14 września 2016

Edyta Kasprów, Komenda Miejska Policji Zielona Góra, pismo skierowane do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5 października 2016

Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, 7 października 2016

Justyna Benedykczak, Dział Kadr i Organizacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiadomość dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, 19 października 2016

Paweł Kozłowski, Komenda Miejska Policji Zielona Góra, pismo (telegram) skierowane do Komendy Policji Stare Miasto, Poznań, niedatowane, prawdopodobnie listopad 2016

Adam Lipowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, protokół zeznania, policja Poznań, 22 listopada 2016 

Antoni Wójcik, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, protokół zeznania, policja Poznań, 22 listopada 2016

Prokurator Wojciech Nowak, Prokuratura Rejonowa, Zielona Góra, umorzenie śledztwa, 12 grudnia 2016

Pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 6 Marca 2017

Premier Beata Szydło, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 26 lipca 2017